Denne nettsiden drives av Fundstep AS.

Gjennom hele nettstedet refererer uttrykkene "vi", "oss" og "vår" til Fundstep AS. Fundstep AS tilbyr denne nettsiden, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du aksepterer alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøper noe fra oss, inngår du i vår "Tjeneste" og godtar å følge våre vilkår og betingelser ("Vilkår for bruk", "Vilkår"), inkludert de tilleggsbetingelsene og retningslinjene referert her og/eller tilgjengelig ved hyperkobling. Disse vilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og/eller bidragsytere av innhold.

Du kan bruke nettstedet normalt uten å opprette en brukerkonto.

En brukerkonto må opprettes for at du kan:

 • Se mer informasjon om finansieringsrunder
 • Delta i finansieringsrunder
 • Søke om å organisere finansieringsrunden din gjennom Fundstep AS
 • Holde kontakten med andre brukere gjennom Tjenesten

Brukere kan registrere og vedlikeholde en brukerkonto gratis.

For Gründer

Du samtykker i at du har de nødvendige rettmessige og juridiske tillatelsene til å markedsføre og gjennomføre en finansieringsrunde på Tjenesten.

Du må gi fullstendig informasjon om ditt firma, dets finansielle stilling, bruken av midler, planer for fremtiden og tidligere mottatt finansiering.

Du vil gjennomføre finansieringen med forsiktighet og i samsvar med informasjonen du har publisert på Tjenesten.

Du forplikter deg til å registrere aksjene som er tegnet i finansieringsrunden i henhold til loven. Vanligvis blir denne typen aksjehandel regulert av aksjeloven § 4-16.

Du forplikter deg til å informere Fundstep AS om gjennomføringen av finansieringsrunden, samt å gi oppdatert nøkkelinformasjon om firmaets drift og økonomiske situasjon halvårlig etter endt finansieringsrunde. (3år)

For Investor:

Du plikter til å holde dine personopplysninger oppdatert på vår plattform.

Du forplikter deg til å gjøre dine egne grundige undersøkelser av selskaper du ønsker å investere i. Fundstep AS påtar seg intet ansvar for informasjon du måtte skaffe eller beslutninger du tar.

All informasjon du måtte tilegne deg om selskaper på fundstep.no skal behandles konfidensielt.

Informasjonen du tilegner deg skal kun benyttes til å gjøre investeringer på grunnlag av informasjonen du har mottatt.

Du forplikter deg til å levere opplysninger forespurt av Fundstep AS om nødvendig for å kunne identifisere en deg.

Du tar investeringsbeslutninger ut fra din egen overbevisning og er alene ansvarlig for beslutningen.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Vennligst les disse brukervilkårene nøye før du åpner eller bruker nettstedet vårt. Ved å få tilgang til eller bruke noen deler av nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene betraktes som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til, skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan gjennomgå den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og / eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til Tjenesten utgjør aksept av disse endringene.

1 - Vilkår for bruk

Ved å godta disse vilkårene for bruk, bekrefter du at du er minst 18 år. Enhver bruk eller forsøk på bruk, herunder å gi andre under 18 år, eller andre uautoriserte tilgang, er å anse som vilkårsstridig bruk, og vil føre til utestengelse og sletting av tilgang.

Fundstep AS kan etter eget skjønn nekte å tilby tjenesten til en bestemt person, bedrift eller virksomhet.

Du må ikke bruke nettstedet vårt for ulovlig eller uautorisert bruk, (inkludert men ikke begrenset til lov om opphavsrett).

Du må ikke overføre virus eller skadelig programvare

Brudd eller misbruk av noen av vilkårene vil resultere i en umiddelbar utestengelse og sletting av tilgang til Tjenesten.

2 - Generelle betingelser

Vi forbeholder oss retten til å nekte Tjenesten til enhver og av hvilken som helst grunn når som helst.

Du er innforstått med at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å tilpasse seg og tilpasse seg tekniske krav til tilkobling av nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon er alltid kryptert under overføring over nettverk.

Du samtykker i ikke å reprodusere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte deler av Tjenesten, bruk av Tjenesten eller tilgang til Tjenesten eller noen kontakt på nettstedet som Tjenesten leveres til, uten skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene som brukes i denne avtalen er inkludert for enkelhets skyld, og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

3 - Nøyaktighet, historisk informasjon

Vi er ikke ansvarlige dersom informasjon som er tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller gjeldende. Materiellet på dette nettstedet er kun gitt for generell informasjon og bør ikke brukes som det eneste grunnlaget for å ta avgjørelser uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer komplette eller mer relevante kilder til informasjon.

Ethvert bruk av materialet på dette nettstedet er på egen risiko.

Dette nettstedet kan inneholde visse historiske opplysninger. Historisk informasjon som nødvendigvis ikke er aktuell og er kun gitt som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet til enhver tid, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på vår Tjeneste.

Du godtar at det er ditt ansvar å overvåke endringer på Tjenesten vår.

4 - Endringer av tjenester og priser

Prisene på Tjenesten kan endres uten varsel.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avbryte Tjenesten (eller deler eller innhold derav) uten varsel når som helst.

Vi er ikke ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle endringer, prisendringer, suspensjon eller opphør av Tjenesten.

5 - Tredjepart verktøy

Vi kan gi deg tilgang til tredjeparts-verktøy som vi ikke overvåker eller har noen kontroll eller myndighet over.

Du anerkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy "som det er" og "som tilgjengelig" uten noen garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten påtegning. Vi har ikke noe ansvar uansett som skyldes eller relaterer til bruken av valgfrie tredjeparts-verktøy.

Eventuell bruk av valgfrie verktøy som tilbys gjennom nettstedet, foregår helt på egen risiko og skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjent vilkårene for hvilke verktøy som leveres av den relevante tredjeparts leverandøren.

Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner via nettstedet (inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og / eller tjenester skal også være underlagt disse vilkårene for bruk.

6 - Tredjepart linker

Visse innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via vår Tjeneste, kan inneholde materiale fra tredjeparter.

Tredjeparts linker på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og har ingen ansvar eller ansvar for tredjeparts materiale eller nettsteder, eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjepart.

Vi er ikke ansvarlige for skade eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Vennligst se nøye på tredjeparts retningslinjer og rutiner, og sørg for at du forstår dem før du inngår noen transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjeparts produkter skal rettes til tredjepart.

7 - Brukerkommentarer, tilbakemeldinger og andre innsendelser

Hvis du på forespørsel sender innleveringer (for eksempel konkurranseoppføringer) eller uten forespørsel fra oss, sender oss kreative ideer, forslag, planer eller annet materiale, enten online, via e-post, post, eller på annen måte (kollektivt, "kommentarer"), godtar du at vi til enhver tid, uten begrensning, kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke eventuelle kommentarer du sender til oss på ethvert medium. Vi forplikter oss ikke til (1) å opprettholde eventuelle kommentarer; (2) å betale erstatning for eventuelle kommentarer; eller (3) å svare på eventuelle kommentarer.

Vi etterstreber, men har ingen forpliktelse til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi bestemmer etter eget skjønn, som kan være ulovlige, støtende, truende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte krenkende.

Du samtykker i at dine kommentarer ikke vil kreve noen tredjeparts rett, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller annen personlig eller proprietær rettighet. Du er dessuten enig i at dine kommentarer ikke vil inneholde injurisk eller ellers ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av Tjenesten eller relatert nettsted. Du må ikke bruke en falsk e-postadresse, late som å være noen annen enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter om opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for eventuelle kommentarer du gjør og deres nøyaktighet. Vi påtar oss intet ansvar og påtar oss intet ansvar for eventuelle kommentarer fra deg eller noen tredjepart.

8 - Personlig informasjon

Informasjonen vi samler inn om deg er underlagt vår personvernerklæring.

9 - Feil og mangler

Av og til kan det være informasjon på vår side eller i Tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og for å endre eller oppdatere informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted når som helst uten forutgående varsel.

Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i Tjenesten eller på en relatert nettside, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, med unntak av lovens krav. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato brukt i Tjenesten eller på en relatert nettside, bør tas for å indikere at all informasjon i Tjenesten eller på en relatert nettside er blitt endret eller oppdatert.

10 - Forbudt bruk

I tillegg til andre forbud som angitt i vilkårene for bruk, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold til: (a) ethvert ulovlig formål; (b) å be andre om å utføre eller delta i eventuelle ulovlige handlinger (c) å krenke internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige bestemmelser, regler, lover eller lokale forordninger; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter (e) å sjikanere, misbruke, fornærme, skade, diskutere, skremme eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemning (f) å sende falsk eller villedende informasjon (g) å laste opp eller overføre virus eller annen form for ondsinnet programvare som vil eller kan bli brukt på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av Tjenesten eller andre relaterte nettsteder; (h) å samle inn eller spore personopplysninger fra andre (i) til digital snoking eller «fisking» etter sensitiv informasjon, som passord eller kredittkortnummer.(uavhengig av kilden til opprinnelse); (j) ethvert uanstendig eller umoralsk formål eller (k) å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til Tjenesten eller andre relaterte nettsteder.

11 - Ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrensning

 • Vi har ingen forpliktelse til å overvåke Tjenesten eller innhold.
 • Du godtar at vi fra tid til annen kan fjerne Tjenesten for ubestemt tid eller avbryte tjenesten når som helst uten varsel.
 • Du er enig i at din bruk av Tjenesten er ditt ansvar alene.
 • Nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil eller mangler. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle slike typografiske, tekniske eller prisfeil oppført på nettsiden.
 • Tjenesten og alle produktene og tjenestene som leveres til deg gjennom Tjenesten er (med unntak av det som uttrykkelig er oppgitt av oss) gitt "som det er" og "som tilgjengelig" for ditt bruk.
 • Fundstep AS er ikke autorisert til å gi økonomiske råd eller investeringstjenester og gir ikke slike tjenester. Fundstep AS skal ikke holdes ansvarlig for brukeratferd eller innhold med hensyn til økonomisk rådgivning eller investering av eller på nettstedet. Det er ditt ansvar å utføre en selskapsgjennomgang før investering.
 • Fundstep AS, våre styremedlemmer, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere er under ingen omstendigheter ansvarlig for skade, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffbare, spesielle, eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning tapte fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatnings kostnader eller lignende skader, som skyldes din bruk av noen av tjenestene eller produkter som er anskaffet ved bruk av tjenesten, eller for andre krav som på noen måte er relatert til bruken av Tjenesten eller noe produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller forsømmelser i noe innhold, eller eventuelle tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruken av Tjenesten eller innholdet (eller produktet) som er lagt inn, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via Tjenesten.

12 - Sikkerhet

I tilfelle at noen bestemmelse i disse vilkårene er fastslått å være ulovlig, ugyldig eller uhåndterlig, skal bestemmelsen likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den ikke håndhevbare delen skal anses å være adskilt fra disse vilkårene Tjeneste, slik bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av andre gjenstående bestemmelser.

13 - Avslutning

Disse tjenestevilkårene er effektive frem til opphør av Tjenesten. Du kan når som helst si opp disse vilkårene for bruk ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Hvis du misbruker, eller vi mistenker at du har misbruker tjenestevilkårene eller bestemmelsene i disse vilkårene, kan vi si opp denne avtalen når som helst uten varsel.

14 - Hele avtalen

Disse vilkårene for bruk og eventuelle retningslinjer eller bruksregler som er lagt ut av oss på dette nettstedet eller i forbindelse med Tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styrer din bruk av Tjenesten, erstatter eventuelle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og forslag , enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av vilkårene for bruk).

Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse vilkårene for bruk skal ikke tolkes mot oppdragsgiver.

15 - Lovvalg og verneting

Konflikter som måtte oppstå under Avtalen og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting.

16 - Endringer av tjenestevilkårene

Du kan gjennomgå den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden.

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å regelmessig sjekke vår nettside for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til vår nettside eller Tjenesten etter at eventuelle endringer i disse vilkårene er lagt ut, innebærer godkjenning av disse endringene.

17- International

Accessing the Service is prohibited from territories where the Content is illegal. If you access the Service from other locations, you do so at your own initiative and are responsible for compliance with local laws.

18 - Kontaktinformasjon

Spørsmål om vilkårene for bruk kan sendes til oss på vilkår@fundstep.no.