Jeg søker kapital til...

Idéfinansiering

Idérealisering er en giver basert finansiering metode, hvor hensikten er å gi penger til et prosjekt man har tro på uten forventning om belønning eller eierskap.

Målet med kampanjen er en lavterskel validering av produktet eller tjenesten din og skaffe midler til etablering av eksempelvis firma, utvikle enkle prototyper eller innhente kompetanse man ikke besitter selv.

En kampanje på fundstep.no kan avdekke om en idé har livets rett, om markedet forstår produktet/tjenesten, eller om formidlingen av prosjektet bør endres.

Årsaken til å opprette en idékampanje kan være mange, Fundstep legger til rette for at validering og finansiering av produkter og tjenester blir enklere.

  • Er du seriegründer som ønsker validering og komme raskt ut i markedet?
  • Er du fagmann (har ideer innen ditt fagfelt eller lignende)?
  • Går du svanger med en/flere idéer, men det blir aldri noe mer?
  • Har du kun egne relasjoner å teste ut ideen på?
  • Er du usikker på hvordan du skal komme i gang og ta ideen videre?

Fundstep er en digital markedsplass for testing, finansiering og videreutvikling av idéer.

Hos oss kan du opprette en kampanje, be om bidrag til forretningsidéen din og få tilbakemeldinger på kampanjen.

Raskt, trygt og effektivt.

Kr 199

Du er nå i ferd med å opprette en idérealiseringskampanje, du vil ikke bli belastet før etter kampanjen er godkjent av Fundstep

Selskapsfinansiering

Gjennom Fundstep får du tilgang til kapital, kunder og fanskare - i en sveip

NOK 3990