SELSKAPSFINANSIERING

Vi ønsker at gründere skal skape konkurransedyktige bedrifter i henhold til sin egen drivkraft og kreativitet. Fundstep modellen gjør at markedet kan bestemme hva som er en god idé og hvilke formål som fortjener finansiering, spredning og oppmerksomhet.

selskap-packaging
HVORDAN FUNGERER DET?

Fundstep tilbyr et digitalt verktøy for innhenting av egenkapital til din bedrift.

Hos oss kan man kjøpe en egen nøytral kampanjeside som kan utvikles og legges inn på hvilket nettsted man måtte ønske. Kampanjen vil selvsagt også ligge på vår plattform og gi ekstra spredning og oppmerksomhet. Gründere som oppretter kampanjer med hjelp av Fundstep holder selv kontakten med investorer og utfører selv alle prosesser i forbindelse med emisjonen i det aktuelle selskapet som kjører kampanjen.

Vi hjelper selvsagt til med det praktiske. Emisjoner utført med hjelp av Fundstep er basert på kapitalforhøyelse med kontantinnskudd. Nødvendige papirer i forbindelse med denne prosessen bistår vi med.

• Du samtykker i at de nødvendige rettmessige og juridiske tillatelsene til å markedsføre og gjennomføre en finansieringsrunde på Tjenesten.
• Du må gi fullstendig informasjon om ditt firma, dets finansielle stilling, bruken av midler, planer for fremtiden og tidligere mottatt finansiering.
• Du vil gjennomføre emisjonen med forsiktighet og i samsvar med informasjonen du har publisert på Tjenesten.
• Du forplikter deg til å registrere aksjene som er tegnet i finansieringsrunden i henhold til loven. Vanligvis blir denne typen aksjehandel regulert av aksjeloven 4-16.
• Du forplikter deg til å informere Fundstep AS om gjennomføringen av finansieringsrunden, samt å gi oppdatert nøkkelinformasjon om firmaets drift og økonomiske situasjon halvårlig (3år) etter endt finansieringsrunde.

• Fundstep vil i etterkant av kampanjeperioden fakturere kampanjeeier 5% av det totale beløp som er tegnet via plattformen.

Lurer du fortsatt på noe?

se vår FAQ eller kontakt oss på hello@fundstep.no