IDÉREALISERING

Har du en god idé? Mange ideer blir dessverre aldri noe av. Fundstep hjelper deg med å realisere ideen din, med nødvendig finansiering i oppstartsfasen og mulighet for veiledning og rådgivning.

Har du et selskap og ønsker kapital til å vokse videre? Se Selskapsfinansiering

Hva er Idérealisering?

Idérealisering er en giverbasert finansieringsmetode. Det opprettes en kampanje for din idé, og du vil få ubetingete tilbakemeldinger, råd og støtte. Idékampanjen er ment som en lavterskel validering av ideen din, og som et redskap for å skaffe midler til etablering av firma, utvikle enkle prototyper eller innhente nyttig kompetanse.

Fundstep har ingen formening om din idé er god eller ikke.
Det er opp til våre brukere å vurdere hvilke ideer som fortjener finansiering, spredning og oppmerksomhet.

En kampanje på fundstep.no vil avdekke om markedet forstår ideen din og om den har «livets rett».

Hvorfor starte idékampanje på fundstep.no?

• Du er seriegründer som ønsker validering og å komme raskt ut på markedet

• Du er fagmann og har ideer innen ditt fagfelt

• Du er svanger med en eller flere ideer, men kommer «aldri» igang

• Du har begrenset med relasjoner å teste ut ideen på

Kan noen stjele ideen min?

Å bære på en idé kan innebære behov for å beskytte den, eller frykt for at den ikke er unik.
Du bør alltid gjøre forundersøkelser ved å søke gjennom ulike databaser og medier. Sjekk om det ligger inne lignende søknader eller om ideen allerede finnes på markedet. Søk både på norsk og engelsk. Ikke vær redd for å involvere bidragsytere og veiledere; jo flere som bidrar under utviklingen, desto bedre kan produktet bli.
Er ideen din unik, vil publisering gi deg førsterett, men det er faktisk lov å kopiere en idé som mangler beskyttelse. Likevel kan ingen ta patent på ideen etter publisering. Les mer om hva du bør gjøre for å sikre ideen din her.

Time to market (tiden fra idé til produkt på markedet) er ofte viktigere enn immaterielle rettigheter!