Generell risiko ved investering i aksjer

For å hjelpe deg med å forstå risikoen ved investering i aksjer på fundstep.no vennligst les følgende risikosammendrag. En vanlig tilnærming til å kjøpe aksjer er å velge en tydelig og bevisst investerings-strategi, Diversifiser dine investeringer. Dette kan øke både muligheter for gevinst og gleden med å investere.

Behovet for diversifisering når du investerer

Diversifisering innebærer å spre midlene dine på tvers av ulike typer investeringer med ulike risikoer for å redusere din samlede risiko. Det vil imidlertid ikke redusere alle typer risiko. Diversifisering er en viktig del av investeringen. Investorer bør bare investere en andel av deres tilgjengelige midler via Fundstep og balansere dette med sikrere og mer likvide investeringer.

Investering i aksjer (også kjent som egenkapital) på Fundstep innebærer ikke en regelmessig avkastning på investeringen din.

De fleste oppstartselskaper feiler eller skalerer ikke som planlagt, og derfor kan investeringen i disse virksomhetene innebære betydelig risiko. Det er sannsynlig at du kan miste hele eller deler av investeringen. Du bør kun investere et beløp som du er villig til å tape, og du bør bygge en diversifisert portefølje for å spre risiko og øke sjansen for at samlet avkastning på investeringskapitalen din øker. Hvis en bedrift du investerer i mislykkes, vil ikke selskapet eller Fundstep betale deg tilbake investeringen din.

Salg av aksjer

Å kjøpe aksjer i bedrifter som kjører kampanjer med hjelp av Fundstep kan være vanskelig å omsette og det er lite sannsynlig at de vil bli notert på et sekundært handelsmarked slik som Oslo børs eller Oslo Axess. Vær oppmerksom på at du kan få problemer med å selge dine andeler i et selskap. Hvis du kjøper B-aksjer i et selskap, er disse vanligvis ikke-stemmeberettigede aksjer og kan være mindre attraktive for potensielle kjøpere.

Utbytte

Utbytte er utbetalinger fra en bedrift til sine aksjonærer fra selskapets overskudd. De fleste av selskapene som kjører kampanjer med hjelp av Fundstep er oppstarts- eller tidligfase-selskaper, og disse selskapene vil sjelden betale utbytte til sine investorer. Dette betyr at du sannsynligvis ikke vil se avkastning på investeringen før du selger aksjene dine. Overskuddet blir vanligvis investert i virksomheten for å øke veksten og bygge aksjonærverdien. Bedrifter har ingen forpliktelse til å betale aksjeeierutbytte.

Utvanning ved emisjoner

Eventuelle investeringer i aksjer gjennom Fundstep kan bli utsatt for såkalt utvanning i fremtiden. Utvanning innebærer at eierandelen til eierne blir redusert gjennom en emisjon på lavere kurs. Utvanning skjer når et selskap utsteder flere aksjer. Utvanning påvirker hver eksisterende aksjonær som ikke kjøper noen av de nye aksjene som utstedes. Som følge av dette reduseres eksisterende aksjonærs forholdsmessige eierandel i selskapet, – dette har effekt på en rekke ting, herunder avstemning, utbytte og verdi.

Noen bedrifter som kjører kampanjer med hjelp av Fundstep, tilbyr A-aksjer, som kan inkludere fortrinnsrett som beskytter en investor mot utvanning. I denne situasjonen skal virksomheten gi aksjonærer med A-aksjer mulighet til å kjøpe ekstra aksjer i ettertid, slik at de kan opprettholde eller bevare sin eierandel. Vennligst sett deg inn i de gjeldende vilkårene for det selskapet du ønsker å invester i for å se om aksjene du kjøper vil ha disse rettighetene. De fleste selskaper tilbyr ikke fortrinnsrett for B-aksjer.

Fundstep er ikke autorisert til å gi økonomiske råd eller investeringstjenester og gir ikke slike tjenester utover det som er skrevet i denne artikkel. Fundstep skal ikke holdes ansvarlig for brukeratferd eller innhold med hensyn til økonomisk rådgivning eller investering av eller på nettstedet. Det er ditt ansvar å utføre en selskapsgjennomgang før investering.