FAQ

Fundstep er en møteplass for gründere og investorer som gjør at alle får muligheten til å oppdage, investere og bli partner i vekstselskaper på en profesjonell, forretningsmessig og enkel måte.

Via Fundstep kan du som deleier påvirke, støtte og hjelpe det selskapet du investerte i.

På Fundstep investerer alle typer mennesker, både private og profesjonelle.

I utgangspunktet alle over 18 år i hele verden. Imidlertid kan lokale jurisdiksjoner skape unntak. Vi oppfordrer investorer å konsultere sine lokale myndigheter for å sikre at deres investeringer er i samsvar med deres lokale bestemmelser.

Ved å klikke øverst til høyre på «Logg inn» -knappen.

Fundstep gjennomfører en gjennomgang av virksomhet, regnskap, ledelse og produkt/tjeneste før lansering.

Dette gir ingen garanti , før man investerer i et prosjekt, må potensielle investorer gjøre egne uavhengige undersøkelse av selskapet.

Det sparer tid:

Gründere får et brukervennlig plattform som gjør at de raskt kan få tilgang på kapital og synlighet.

Investorer får enkel og rask tilgang til et bredt spekter av nye investeringsmuligheter.

Du kan ta kontakt på hello@fundstep.no så svarer vi deg så fort som mulig.

Å sette verdi på et oppstartsselskap er ingen enkel eller eksakt øvelse.Kanskje det viktigste man bør unngå er å sette verdivurderingen urealistisk høyt, dette vil føre til at man ødelegger for seg selv.

Om det råder usikkerhet rundt prissettingen av selskapet anbefaler vi at det oppsøkes bistand fra kompetente personer som kan hjelpe til med verdivurderingen. For orden skyld, Fundstep bistår ikke med prissetting og verdivurderinger av selskaper.

Ved å publisere idéen din, kan du bevise at du var den første. Dersom du publiserer idéen uten å søke noen beskyttelse, er kopiering av idéen helt lovlig. Andre kan allikevel ikke få patent på idéen etter publisering, noe som åpenbart er en fordel.

Det kan også være hensiktsmessig å undersøke om andre har hatt samme idé som deg og allerede innehar rettighetene til den. Med en slik innsikt, unngår du å bruke energi på en idé som viser seg å være sløsing med både tid og ressurser. Søk i Patentstyrets søketjeneste etter varemerker, design eller patenter. Her finner du ut om andre har søkt eller fått innvilget rettigheter i Norge til noe som ligner på din idé.

IPR er en forkortelse av de engelske ordene Intellectual Property Rights. På Norsk kaller vi dette immaterielle rettigheter.

Å ha rettighetene til en idé betyr at du kan bestemme hvem som kan bruke idéen og hvordan.

Å skaffe seg rettighetene til det som er kjernevirksomheten din kan være avgjørende for suksess. Da sikrer du deg kontroll over verdiene og hindrer at andre utnytter idéen.

En slik enerett kan være av stor betydning for å skaffe finansiering. Verdiene på rettighetene kan bety mye for å få innpass hos investorer.

Bruk symbolene ©, ™, for å vise investorer og andre at du har søkt eller etablert rettigheter.

Nei, vi skriver ikke kampanjen for dere, men vi tilbyr råd og veiledning.

Når du oppretter en kampanje på fundstep.no får du en egen unik kampanjeside (url) som kan implementeres på din egen hjemmeside om ønskelig.

Dette gjør kampanjen mer personlig og du kan markedsføre den slik du vil.

Kampanjen vil selvsagt også ligge på Fundstep sin plattform og være tilgjengelig for vår base med investorer.

Vi legger mye kraft og tid i å markedsføre vår plattform, noe som betyr at vår kundebase vokser hele tiden og er til nytte for deg.

Fundstep bruker «keep it all» metoden, dette betyr at du kan velge å akseptere det innsamlede beløpet selv om kampanjen ikke har nådd sitt mål.

Det er i utgangspunktet ingen begrensning på hvor mye kapital man ønsker å hente inn.

Fundstep er å anse som en åpen markedsplass og alle utsagn i presentasjoner og dokumenter utført av kampanjehavere er gjort uten ansvar fra Fundstep.

Det avhenger av hvor mye tid du legger inn i kampanjen og hvor mye informasjon du allerede har. Vanligvis tar det 2-6 uker.

Hvis du allerede har en forretningsplan og budsjett klart og i tillegg har et team til å hjelpe deg med presentasjonen, vil prosessen være relativt rask.

Vi har en rekke profesjonelle partnere som kan hjelpe deg med hvert trinn.

Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.

Ta kontakt med oss på hello@fundstep.no så kan vi kanskje finne en løsning sammen.

En selskapsfinansieringskampanje koster kr 3990,- ink mva. Dette er en tilbudspris i en begrensetperiode så det kan lønne seg å være raskt ute.

Pakken du kjøper her inneholder alt du trenger av verktøy for å gjennomføre en vellykket og profesjonell selskapsfinansieringskampanje.

Fundstep vil i etterkant av kampanjeperioden fakturere kampanjeeier 5 % av det totale beløp som er tegnet via plattformen.

En idérealiseringskampanje koster kr 199-, ink mva. Dette er en tilbudspris i en begrenset periode så det kan lønne seg å være raskt ute.

Pakken du kjøper her inneholder de verktøy du måtte trenge for å for å kunne publisere og gjennomføre en profesjonell idérealiseringskampanje.

Alle produkter og tjenester kan kjøre kampanjer med hjelp av Fundstep.

Den ansvarlige for kampanjen må være minst 18 år.

Vi ønsker alle produkter og tjenester velkommen til vår plattform, ønsker du å gjennomføre en selskapsfinansiering med hjelp av Fundstep må du ha et registrert selskap som har tillatelse til å selge aksjer til investorer.

Som eier av kampanjen må du være over 18 år, og du må ha lov til å opprette og drive denne kampanjen på vegne av det registrerte selskapet.

Påkrevde dokumenter som må ligge vedlagt kampanjen før man kan få sendt den til godkjenning er:

1 - Forretningsplan

2 - Firmaatest

3 - Budsjett

4 - Likviditetsbudsjett

Maler til disse dokumentene ligger i kampanjeoppsettet for enkelhet skyld.

Etter at du har kjøpt vårt digitale verktøy for egenkapitalinnhenting, vil du få tilsendt en mail fra Fundstep-teamet.

Denne mailen inneholder nødvendig informasjon som må fylles ut om selskapet som skal gjennomføre emisjonen, bl.a:

1 - Firmanavn

2 - Orgnr

3 - Adresse

4 - Dagens aksjekapital

5 - Dagens aksjeeiere (sammensetning og eierandel)

6 - Emisjonsbeløp

7 - Emisjonskurs

8 - Planlagt dato for styremøte

9 - Planlagt dato for generalforsamling og tegningsfrist for emisjonen

10 - Navn på styreleder

Videre må følgende dokumenter også på plass.

1 - Protokoll fra styremøte

2 - Innkalling til GeneralForsamling hvor emisjon vedtas

3 - Fullmakt til å møte på GF skal ligge vedlagt innkallingen

4 - Protokoll fra GF (undertegnet)

5 - Bekreftelse fra bank på emisjonskonto

6 - Blankett for tegning av aksjer

7 - Vedtekter (vedtekstendring ifb emisjon)

8 - Oppdatert aksjeierbok

Fundstep tilbyr plattformen hvor du kan møte investorer. Ved å organisere en møteplass for gründere og investorer, gjør vi prosessen med å møte investorer raskere og enklere.

I stedet for å møte hver potensiell investor personlig og vente på investeringsbeslutningen, sparer du tid ved bare å laste opp en presentasjon og spre budskapet ditt. Dette har potensial til å tiltrekke seg et stort antall potensielle investorer.

I tillegg vil vi koble deg til vårt nettverk av tjenesteleverandører og partnere som kan være i stand til å hjelpe deg med tjenester du måtte trenge. Du kan også kjøpe markedsførings- og konsulenttjenester direkte fra Fundstep. Ta kontakt med oss på hello@fundstep.no

Å kjøre en kampanje ved hjelp av Fundstep krever en god del arbeid.

Her er noen tips til en vellykket kampanje:

- Lag en hashtag (#kampanjenavn) som du kan bruke på alle sosiale plattformer.

- Koble sammen alle dine sosiale medier kontoer, så meldingen er den samme på alle plattformer og som deles automatisk på alle kanaler.

- Legg alltid til URL-lenken til kampanjesiden din på Fundstep når du deler en oppdatering.

- Ta kontakt med folk i nettverket ditt og la dem få vite om kampanjen. Send gjerne en e-post og forklar hvordan og hvorfor du skal kjøre en kampanje ved hjelp av Fundstep.

- Opprett en konto på de sosiale mediene som er relevante og opprett også en blogg for din bedrift.

- Del relevant informasjon på alle de forskjellige plattformene hyppig.

- Legg ressurser i en god kampanjevideo.

- Svar til alle som har reservert aksjer på og takk dem.

- Lag et kick-of party for kampanjen din. Husk å ta med PC/Mac slik at potensielle investorer kan kjøpe aksjer på stedet under arrangementet.

- Søk om å bli med på pitchekonkurranser.

Husk at folk elsker å være en del av noe som lykkes.

Fortsett og oppdatere investorene dine på utviklingen i bedriften din, selv etter kampanjens slutt.

Du kan ta kontakt på hello@fundstep.no så svarer vi deg så fort som mulig.

Ja, husk å oppgi ditt org nr og firmanavn i bestillingsskjemaet.

Som med alle typer investeringer i et selskap, er det potensiell høy risiko (og dertil gevinst) knyttet til en slik investering.

Fundstep minner deg om at det å investere i oppstartselskaper og virksomheter i en tidlig fase innebærer høy risiko, inkludert tap av investering, likviditet, mangel på utbytte og utvanning ved emisjoner, og det bør gjøres utelukkende som en del av en diversifisert portefølje.

Ingen investeringsbeslutning bør tas uten en klar forståelse av de involverte risikoene.

Det ovennevnte skal ikke tas som investeringsrådgivning, og alle forpliktelser på plattformen bør gjøres etter eget skjønn.

Det varierer avhengig av selskapene selv. Minimumskravet er årsrapporten, men selskapene vil normalt rapportere oftere enn det. I tillegg oppfordres selskaper til regelmessig å publisere pressemeldinger og opplysninger som kan være av interesse for aksjonærene.

Fundstep tilbyr ikke investeringsrådgivning. Vi gir ikke anbefalinger om en bestemt aksjer eller bestemte kampanjer. Ingen i Fundstep får godtgjørelse eller provisjon på investeringer.

Investering i selskaper som kjører kampanjer via Fundstep er et forhold mellom deg som investor og selskapet. Fundstep tar ingen transaksjonavgift i denne forbindelse.

For bidragsytere koster det ingenting å støtte en kampanje på idérealisering.

Kampanjeeier må derimot betale en avgift på 2,4% + 2 kr av det innsamlede beløpet til Stripe som vi benytter som betalingsløsning. Avgiftene som Stripe tar kan variere, les mer om dette her: https://stripe.com/no/pricing

En ordre er bindende med en gang den er sendt inn. En avbestilling er bare mulig med tillatelse fra selskapet som mottar investeringen, eller hvis vilkårene for investeringen endres vesentlig. Kontakt selskapet du har investert i for avklaring.

Når du klikker på «Send investeringsforespørsel», viser du interesse for å investere i det aktuelle selskapet som kjører en kampanje med hjelp av Fundstep.

Den faktiske monetære transaksjonen foregår utenfor plattformen og er en handling som utføres mellom det aktuelle selskapet og investor.

Betalingsinstruksen vil bli utstedt av selskapet som har kampanjen.

Du forplikter deg til investeringen på dette tidspunktet ved å signere en aksjonæravtale.

Ingenting i utgangspunktet, men du bør dele nyheter om selskaper du investerer i med nettverket ditt.

Hjelp kampanjene du investerer i å lykkes ved å få dine likesinnede venner og nettverk involvert som investorer!

Du kan ta kontakt på hello@fundstep.no så svarer vi deg så fort som mulig.